10 kroków do komfortowego mieszkania

10 kroków do komfortowego mieszkania

Po długim i wyczerpującym dniu nie ma lepszej sprawy niż powrót do własnego domu. Pod pojęciem „komfortowe mieszkanie” kryje się wiele czynników. Co cenią sobie właściciele?

Czasami to elementy pozornie nie mające większego znaczenia są właśnie tymi, będącymi kluczem do sukcesu. Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Layetana Developments Polska pomogą określić nam jakie cechy powinny posiadać wytworne, a zarazem wygodne wnętrza.

Cechy mieszkania idealnego

W badaniu Layetana Developments udział wzięło łącznie 201 osób. Zostali oni poproszeni o wymienienie w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej cech, które ich zdaniem mają największe znaczenie dla komfortowości zamieszkiwania lokalu.

I tak pomijając już lokalizację, na którą większość z nas nie ma wpływu, na pierwszym miejscu ankietowani wymieniali układ funkcjonalny pomieszczeń. Znaczna większość ankietowanych, bo aż 59% jednogłośnie twierdzi, że to właśnie ta cecha jest najważniejsza. Drugim najważniejszym wyznacznikiem jest rozmiar mieszkania mający znaczenie dla 56% badanych. Kolejną ważną cechą komfortowego mieszkania według respondentów jest ilość światła we wnętrzach. 14% z nich postawiło ten warunek na trzecim miejscu. Czwartą najczęściej wymienianą cechą jest staranne wykończenie wnętrz (13%). Z kolei 8% ankietowanych pragnie by widok z ich mieszkania był atrakcyjny. 4% badanych uważa, że umeblowanie wpływa na wygodę zamieszkiwania, natomiast obecność szaf i schowków jest ważna dla 3% biorących udział w sondażu. Następną w kolejności wymienianą cechą jest duża łazienka lub kilka łazienek znajdujących się w mieszkaniu i jest to kolejny parametr decydujący o jego komfortowości według 1%, podobnie jak sposób zabudowania kuchni i jej wyposażenie ( kolejny 1% ankietowanych).

Jak ważne są wyżej wymienione cechy?

Po wstępnym sklasyfikowaniu cech, przyszła pora na określenie przez ankietowanych w jakim stopniu cechy te wpływają na komfortowość mieszkania.

Jak wynika z badania układ pomieszczeń zdaje się mieć kluczowe znaczenie dla 59% ankietowanych. Co trzeci badany uważa, że jest to jedna z najważniejszych cech, co dziesiąty uważa ją za ważną. Jedynie 1% ankietowanych nie uważa, aby miało to większe znaczenie.

Zapytani o idealny metraż mieszkania blisko połowa respondentów (45%) uważa, że powinien wynosić on przynajmniej 75m2. Nieco mniej, bo 31% zadowala powierzchnia nie mniejsza niż 100m2. Zdecydowana mniejszość uważa, że dla czteroosobowej rodziny komfort zamieszkania zapewnią jedynie duże powierzchnie (8% potrzebuje 125m2, a 9% przynajmniej 150m2). Nie oznacza to jednak, że mniejszych mieszkań nie da się urządzić w sposób komfortowy. Doświadczony, dobry architekt wnętrz nawet w niewielkich rozmiarów mieszkaniu potrafi stworzyć przestrzeń, która przejdzie najśmielsze oczekiwania właścicieli.

Na pytanie jak ważna jest ilość światła 39% ankietowanych odpowiedziało, że bardzo. Nieco mniejsze znaczenie jasność wnętrz ma dla 15%. Jedynie 14% nie uważa, aby był to warunek konieczny, natomiast łącznie 13% zupełnie nie zwraca uwagi na ilość światła we wnętrzu swojego mieszkania i cechę tę wymienia na jednym z końcowych miejsc ( 6,7,8).

Staranność wykończenia wnętrz dla ankietowanych ma to praktycznie tak samo duże znaczenie, jak ilość światła w poszczególnych pomieszczeniach (uważa tak 13% respondentów).  Poproszeni o wymienienie w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej cech komfortowego mieszkania 13% osób wymienia konkretną cechę na pierwszym i drugim miejscu, lecz również na 6. Na trzecim miejscu co do ważności umieściło wykończenie mieszkania (16%  badanych), na 4 i 5 po 15%. Najmniej osób ( 9% i 5%) umieszcza dbałość w wykończeniu na ostatnich miejscach. Jak można łatwo zauważyć głosy w tym przypadku były bardzo podzielone.

Widok z mieszkania to cecha, na którą większość z nas nie ma wpływu, a jednak stawiana jest wysoko w rankingu. 16% wszystkich badanych uważa to za bardzo istotne i umieszcza tą cechę na I i II miejscu. Blisko ¼ ankietowanych ( 23%) stawia atrakcyjność widoku z mieszkania na III pozycji. 18% uważa, że widok z okna nie jest aż tak bardzo istotny lub, że nie ma na niego wpływu, 14 i 13% umieszcza tą cechę na 4 i 5 miejscu. Bezsprzecznie idealnie byłoby, gdyby można było wykorzystać wspaniały widok z okna mieszkania jako przedłużenie pomieszczenia, natomiast w rzeczywistości niewielu z nas ma taką możliwość.

Jedynie 4% wszystkich badanych uważa rodzaj mebli we wnętrzu jako cechę decydującą o komfortowości mieszkania. To niezwykle mało, biorąc pod uwagę, że to między innymi one decydują o efekcie końcowym. Poproszeni o uszeregowanie cech komfortowego mieszkania nie potrafią jednogłośnie określić jak ważne jest umeblowanie, a głosy i w tym przypadku są wyraźnie podzielone.

Wnioski końcowe

Dla znacznej większości badanych cechy decydujące o komforcie mieszkania są podobne i występują w porównywalnej kolejności, w jakiej sami byśmy je umieścili. Jak wynika z sondażu, wyobrażenie o komfortowym mieszkaniu wszyscy mamy podobne. Nie należy zapominać, że tak naprawdę komfortowe mieszkanie to takie, które zostało zaprojektowane i urządzone specjalnie dla nas, zgodnie z naszymi potrzebami i preferencjami.

Wszelkie dane wykorzystane w powyższym tekście zostały zaczerpnięte z raportu firmy Layetana Developments.